Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra)

Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra)